Våra konsulter har lång erfarenhet av ledarskap och har utbildningar inom bl a beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, NLP, psykologisk coaching, ekonomi, HR och retorik och de flesta är certifierade i IPU profilanalys och arbetar med verktyg för analys av beteende, drivkrafter, EQ, grupputveckling mm.
Utöver våra egna konsulter har vi tillgång till kvalificerade konsulter från t ex
EQ Europe
Alenius & Partners

Direxio
Stratvise

Thord Nossborn är VD och arbetar främst med ledarskap, ledningsgrupps- och teamutveckling samt service/bemötande.
"Under mer än 25 år har jag brunnit för att utveckla människor och affärer och lågan är lika stark idag! Jag är djupt engagerade i att motverka psykosocial ohälsa, att genom ”neuroledarskap” leda och organisera arbetet så att vi inte bara mår bra på jobbet utan mår bra av jobbet och tillsammans presterar bättre utan ohälsosam stress. Jag följer hjärnforskning på olika sätt både i Sverige och internationellt".
Se även seminarium på Kunskapskanalen
Mobil: 070 – 458 70 06  E-post   Linkedin

Camilla Levay, partner, jobbar främst med ledarutveckling, kommunikation och teamutvecklng.
"Jag har en lång och gedigen pedagogisk erfarenhet som och har alltid intresserat mig för frågor runt kommunikation, gruppdynamik och ledarskap. Det är verkligen fantastiskt att se människor växa och utvecklas. Jag har en bakgrund som matematik- och musiklärare, har haft uppdrag som musiker i olika sammanhang, genomfört sceniska projekt och har nu mer än 10 års erfarenhet som konsult hos Affärskraft där jag också är delägare".
Lyssna gärna på P1 där jag är med i "Knäck karismakoden" (180327, ca 36 min in i programmet)
Mobil: 070 - 489 08 93  E-post  Linkedin

Anders Lilliehöök, partner, arbetar främst med coachande ledarskap och ledningsgruppsutveckling.
"Jag har arbetat som anställd chef i ett antal bolag och som ägare och chef i egna bolag. Den stora utmaningen har varit att bemästra det affärsmässiga och administrativa och samtidigt vara en tydlig, tillgänglig och trevlig chef. Möjligheten att få ihop detta och må bra som chef är det coachande ledarskapet. I min konsultroll är min strävan att utveckla chefer till insikt och mod att bli coachande ledare. När jag arbetar i ledningsgrupp och individuell coaching är kopplingen affärsmässighet och coachande ledarskap alltid med"
Mobil: 070 - 458 70 16  E-post  Linkedin

Stefan Birksjö, partner, jobbar som mentor/coach och hjälper företag med stora omställningar. 
"Jag stödjer chefen att se sin roll som coach, teamet att förstå hur de bidrar till helheten samt en vilja att ta ansvar. Jag har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom branscher som IT/Telekom, ICT. Stefan har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom områden som: Ledarskap, förändringsledning, strategi/affärsutveckling, marknadsföring/försäljning, sammanslagningar/uppköp och start-up".
Mobil: 076-029 98 98  E-post  Linkedin

Jerker Ekermann, partner, arbetar främst med ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, team och sälj- & kundbemötande.
"Jag är en passionerat engagerad konsult med mångårig egen erfarenhet som exekutiv ledare inom området marknad, försäljning inom större internationella koncernbolag. Jag är medlem i Neuroleadership Institute, ett av de större forskningsinstituten inom hjärnforskningen om chefer och medarbetare på arbetsplatser. Denna kunskap tränar jag mina deltagare att få insikter i och finna optimala verktyg för kommunikation och samarbete".
Mobil: 070–589 64 54  E-post  Linkedin

Birgitte Stjärne är innovationskonsult och specialist på intraprenörskap; medarbetardriven innovation
I mer än tjugo år var jag aktiv som intraprenör och drev framgångsrika utvecklings- och förändringsprojekt i många olika chefsroller.
Idag arbetar jag som innovationskonsult med de utmaningar och krav på ständig förändring som våra företag och organisationer står inför. Som föreläsare, utbildare, coach och bollplank till företagsledare, ledningsgrupper, chefer och intraprenörer bidrar jag med kunskap och verktyg som ökar den samlade innovationskraften i er verksamhet.
Jag är även författare till boken Intraprenören - Nyckeln till innovation (2017).
Mobil: 070-759 50 25 E-post  LinkedIn

Annelie Daun Bladh – tränar främst det kommunikativa ledarskapet och utvecklar team.
"Jag har alltid fascinerats över våra kommunikativa möjligheter. Det är många som kommunicerar mycket på jobbet, men få är medvetna om hur. Jag vill väcka denna medvetenhet och göra kommunikationen till ett välfungerande och verkningsfullt redskap. Jag är logonom med lång erfarenhet av pedagogiskt och sceniskt arbete och att utveckla människor enskilt och i grupp".
Mobil: 0705-59 54 46  E-post  Linkedin  Hemsida

Sonny Lööf – får relationer och samarbeten att börja flöda.
Jag har i mer än 10 år på heltid utbildat grupper och guidat högpresterande människor i ansvarsfulla positioner i näringslivet till att expandera nuet inom sig vilket lett till att presterandet blir klart bättre och resultaten blir av mycket större värden, allt med ökat välmående och mindre ansträngning. Sonny själv har expanderat nuet så mycket inom sig att han numera upplever tiden gå lika långsamt som när han var riktigt, riktigt ung igen.
Mobil: 0739-534290  E-post  Linkedin Hemsida

Birgitta Söderström - arbetar mycket med Cross-cultural communication & Global mindset
Jag har många års erfarenhet från att jobba som utbildare och ICF coach med grupper och chefer på internationella företag i Asien. Områden jag utbildat inom är t ex Emotionell Intelligens, Change management, stress & mindfulness, effektiv kommunikation med DiSC/MBTI och presentationsteknik. Jag har en Master i Mental health counseling från University of Massachusetts Boston, en Bachelor i kommunikation från New York University och har även gått skådespelarlinjen på Calle Flygare Teaterskola för många år sedan och använder gärna knep från scenen i mitt arbete med grupper och individer.
Mobil: 070-685 60 86 E-post  Linkedin