Analyser & modeller

Vi använder analyser i de flesta uppdrag. Syftet är att klarlägga en persons eller grupps nuläge samt skapa en insikt och språk/verktyg för utveckling.

Vi har genomfört 6.000 IPU analyser

Flera av dessa analysverktyg kommer från IPU, Institutet för Personlig Utveckling, som arbetat med detta i över 40 år. Affärskraft är ett av Sveriges absolut mest erfarna konsultföretag på deras olika verktyg och har genomfört ca 6.000 analyser under mer än 20 år. Vi kan också hjälpa säljare/säljande organisationer att identifiera säljhinder, något som ofta får mycket stora positiva effekter. Vi kan mäta företagsklimat enligt prof. Göran Ekvalls välrenommerade metoder och företagskultur med en unik metod utvecklad av prof. Dan Denison.

  • IPU Beteendeprofilanalys beskriver individens beteende, HUR en person agerar.
  • Denison företagskulturanalys ger en tydlig bild av hur medarbetare på olika nivåer och delar av företaget uppfattar företagskulturen och hur man ser och förstår vad företaget håller på med.
  • IPU EQ analys mäter förmågan att känna igen och förstå våra egna och andras känslor, att motivera oss själva och hantera känslor.
  • IPU Tankemönsteranalys går på djupet och mäter tankemönster och en persons verkliga svagheter och styrkor
  • Denison företagskulturanalys ger en tydlig bild av hur medarbetare på olika nivåer och delar av företaget uppfattar företagskulturen och hur man ser och förstår vad företaget håller på med.
  • Belbin Säljhinder analys ger individ och säljledning förståelse för varför vissa/många säljare inte når förväntad potential. Vilka faktorer som är hinder och hur man kan arbeta bort dem.
  • Kreativitetsmätning visar totalt sett hur kreativ arbetsmiljön är och på vilken/vilka av tio faktorer som det finns förbättringspotentia
  • Mätning av psykosocial ohälsa visar nivån av farlig, långvarig stress och riskerna för allvarig psykisk ohälsa

Förklaring och info om erkända modeller

SCARF

Utförlig info om våra egna modeller

BrainLean®  - under utveckling
Business Effect® - under utveckling