Analyser & modeller

Vi använder analyser i de flesta uppdrag. Syftet är att klarlägga en persons eller grupps nuläge samt skapa en insikt och språk/verktyg för utveckling.

Vi har genomfört 6.000 IPU analyser

Flera av dessa analysverktyg kommer från IPU, Institutet för Personlig Utveckling, som arbetat med detta i över 40 år. Affärskraft är ett av Sveriges absolut mest erfarna konsultföretag på deras olika verktyg och har genomfört ca 6.000 analyser under mer än 20 år.
Vi har tillgång till världens mest använda analys av Emotionell intelligens (EQ), EQi 2.0.
Vi kan också hjälpa säljare/säljande organisationer att identifiera säljhinder, något som ofta får mycket stora positiva effekter. Vi kan mäta företagsklimat enligt prof. Göran Ekvalls välrenommerade metoder och risk för psykosocial ohälsa (COPSOQ II, i samarbetet med Malmö högskola)

Förklaring och info om erkända modeller

SCARF

Utförlig info om våra egna modeller

BrainLean®
Business Effect® - under utveckling