Vilka utmaningar har du som ledare?

  • Vill du öka motivationen och effektiviteten i teamet?
  • Vill du känna dig säkrare i din kommunikation?
  • Upplever du ökade krav - ansträngda medarbetare och knappa resurser?

16% engagerade, 73% oengagerade och 11% "motarbetare" i Sverige. (Gallup: 230.000 medarbetare i 142 länder)
Kostnaden för lågt engagemang 2,3 miljoner kronor per år.
Enligt arbetsmiljöverket medför bristande ledarskap bland annat kostnader i form av bristande engagemang hos personalen: I ett företag med 30 anställda, en årslönekostnad på 485 000 kronor per medarbetare och där 40 procent av personalen uppger i medarbetarundersökningen att de inte är fullt engagerade i företagets mål.

Affärskraft har under 30 år utvecklat tusentals ledare till att blir bättre, säkrare och tryggare. Våra upplevelsebaserade utbildningar inom coachande och kommunikativt ledarskap bygger på beprövad pedagogik och senaste hjärnforskningen. Att utveckla sig själv, andra, att leda i vardagen och strategiskt. Vi har tillgång till flera olika analyser av beteende, drivkrafter, emotionell intelligens och tankemönster för ökad självinsikt och effektivare ledarskap.

Vi kan kombinera möten IRL med webbaserade verktyg för daglig coaching, utveckling och mätning av resultat och även bygga på med individuellt chefsstöd