Vi skapar bestående beteendeförändringar

Omvärldens krav på förändring har aldrig varit större än idag. Men att förändra sina beteenden är lika svårt som det alltid varit. Vi vet hur hjärnan fungerar i dessa situationer. Vi vet vilka hinder som finns men också vilken metodik som faktiskt skapar bestående beteendeförändringar. Vi brukar säga att 10% handlar om nya kunskaper, 20% träning, diskussion och reflektion och 70% arbete och uppföljning i vardagen. Och vi ser till att ha väldigt roligt och trevligt på vägen dit – något som faktiskt är en del av vår pedagogik!