Distansledarskap

IT- och teknikbranschen efterfrågar utbildning i distansledarskap!

Affärskraft har gjort en undersökning inom IT- och Teknikkonsultbranschen för att ta reda på hur Corona-situationen har påverkat verksamheten. En viktig sak som återkom hos många var behovet av att lära sig mer om hur man effektivt leder på distans. Utifrån de uttryckta behoven har vi nu skapat en utbildning med det viktigaste en ledare behöver kunna för att lyckas motivera, engagera och bygga teamkänsla på distans!