Arbetsmiljöutbildningar med 50-70% rabatt

Du kan nu boka utbildningar som skapar bättre förutsättningar att hantera dagens höga stressnivåer - och får 50-70% ersatt av AFA.

AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021-2023 via webbanmälan . Kontakta Affärskraft, som är godkänd utbildare, för mera info

Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.

Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade, digitala eller fysiska. Även e-utbildningar kan godkännas.

Arbetsmiljöutbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen.

Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Stöd kan ges till t ex utbildningar vars syfte är att förbättra den psykosocial arbetsmiljön