Sälj & service

  • Brottas ni med för låg eller vikande försäljning
  • Missar ni värdefull merförsäljning?
  • Vill du förbättra servicen och varumärket?
  • Vill du ha mätbara resultat av säljutbildningen?

Vi identifiera säljhinder och utbildar i säljpsykologi

Affärskraft ligger i framkant och följer den senaste forskningen i säljpsykologi och använder också säljbeteeendeanalyser (IPU Profilanalys) eller säljhinderanalyser (Belbin) av enskilda säljare. Grunden för ett framgångsrikt säljarbete är en bra relation, dvs att kunden har fått sitt problem löst och känner sig välvilligt inställd till servicegivaren. Här gäller det att få hen att se någon slags säljinitiativ som en ytterligare omtanke/god service. Det skall uppfattas positivt av den som får erbjudandet, oavsett om man accepterar eller avböjer. Vi hjälper er att lyfta försäljare och ert resultat.

Service från hjärtat skapar långsiktiga relationer

Äkta service och bra bemötande kommer från hjärtat och skapar mervärde för kunden, organisationer och servicegivaren själv. Träningens syfte är att skapa medvetenhet om vad som egentligen sker i ett möte mellan kund och servicegivare samt internt. Istället för att fokusera på handlingar, som endast ger kortsiktiga effekter, lyfter vi fram tankens styrka och lär servicegivaren att bryta negativa tanke/attitydmönster. Att servicegivaren dessutom kommer att känna mer glädje i sitt arbete ser vi som en bonus!

Vi skräddarsyr program och mäter våra insatser

Vi åtar oss allt från översyn av säljprocesserna till specifika säljträningsuppdrag. Vi kan även skräddarsy sk "Sales Academy" med flera utvecklingssteg anpassat till din organisation. Vi använder oss av mätbarhet i förändringen före och efter vår insats som leder till säkerställda önskade beteendeförändringar.