Drivkraftsanalys IPU

Förståelse för motivation och drivkrafter är en viktig del i att förstå oss själva och hur vi kan leda andra. Analysen visar hur mycket vi har av de sex olika drivkrafterna som härhör sig från Eduard Sprangers arbete ”Types of Men” (1928). 1931 utvecklade Gordon W. Allport och Philip E. Vernon ett instrument som mäter de drivkrafter som Spranger intresserade sig för. Instrumentet kallades ”Study of Values” och har använts för att ge inblick i individens motiv.

DE SEX DRIVKRAFTERNA

Praktisk – Ekonomisk drivkraft. Karakteristiskt för personer med höga värden när det gäller denna faktor är att de har stort intresse för pengar och sin egen ekonomi.

Teoretisk drivkraft. Har man mycket av denna vill man upptäcka ”sanningen”. En viktig drivkraft är sökandet efter kunskap för kunskapens egen skull.

Individualistisk drivkraft. Det primära intresset för personer med mycket av denna drivkraft är makt.

Estetisk drivkraft. Form, harmoni och skönhet har stor betydelse för personer med mycket av denna drivkraft.

Social drivkraft. Personer med mycket av denna faktor värderar andra personer högt och framstår därför som vänliga, förstående och osjälviska.

Traditionell drivkraft. Personer med mycket av denna drivkraft är inriktade på att leva efter ett system, en överordnad idé.

Analysen används främst i ledarskap och teamutveckling för att förstå sina egna och andras motivationsfaktorer.

Välkommen att kontakta oss för mer information!