Dension företagskulturanalys

Affärskraft är auktoriserad användare av Denisonmodellen. Den används av organisationer och dess ledningar för att skapa förutsättningar för högre effektivitet och bättre lönsamhet.

Det finns två unika egenskaper som är utmärkande för Denisonmodellen: forskning och beprövad effektivitet. Denisonmodellen, som baseras på kända forskningsprinciper, är en lättolkad, verksamhetsvänlig metod för att beskriva en organisationskultur. Modellen har använts med framgång i tusentals organisationer och företag världen över.

Med Denisonmodellen kopplas den egna organisationskulturen till olika resultatmått, t.ex. tillväxt, avkastning på eget kapital (ROE), avkastning på investering (ROI), kundtillfredsställelse, innovation och medarbetartillfredsställelse. Modellen och den tillhörande kulturenkäten baseras på över 30 års forskning, samt praktisk tillämpning, av Daniel R. Denison, Ph.D., och William S. Neale, M.A., M.L.I.R.

Denisonmodellen

- vilar på kända forskningsprinciper
- erbjuder beprövad tillförlitlighet och validitet
- levererar resultat som jämförs med en normativ databas på över 1000 företag
- kopplar resultat till satta mål genom statistisk analys
- är lämplig för många typer av organisationer
- används globalt (översatt till fler än 40 språk).

Välkommen att kontakta oss för mer information!