Mätning av psykosocial ohälsa

Affärskraft är nu av AFA godkänd utbildare för ”Neuroledarskap och chefens ansvar för psykosocial arbetsmiljö”

Du kan få kostnadsfri utbildning! Nästa öppna utbildning är 7 septemberVälkommen att kontakta oss!

Psykosocial ohälsa är ett av vår tids absolut största problem och utmaningar i arbetslivet. Det är därför viktigt att kunna kartlägga risker för både individer och grupper/organisationer.

Regeringen har avsatt pengar som administreras av AFA för utbildning av chefer och skyddsombud för att förbättra psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivare, inom privat sektor, som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd kan söka stödet.

Detta innebär 100%-ig kostnadstäckning för dessa utbildningar i Affärskrafts regi. Nästa öppna utbildningar är 7 september men vi kan även göra skräddarsydda utbildningar.

Att arbeta förebyggande är ofta en mycket bra investering, man har sett ett ROI på över 13 ggr investerade pengar i en stor europeisk rapport. Läs gärna mer på sid 14 här

Men då är det viktigt att man säkerställer att investeringen verkligen resulterat i lägre risknivåer.

Några vedertagna analyser som vi kan använda är:

COPSOQ II, utarbetad av Köpenhamns Universitet och validerad för Sverige av Malmö högskola.
CBI, Copenhagen Burnout Inventory, även denna finns på svenska
PSS-14, Perceived Stress Scale, välkänd analys sedan många år