Brain Lean®

”Lean” var från början ett sätt att optimera ett produktionsflöde, förebilden var ofta japanska bilfabriker
I dag används resonemangen även mycket när det gäller tjänster, både i företag och myndigheter

”Brain Lean®” är skapat av Affärskraft utifrån 25 års erfarenhet att utveckla människor och affärer.
Det är ett önskvärt tillstånd där tankar och idéer flödar fritt och utan motstånd mellan människors hjärnor. Att man bygger vidare och hela tiden tillför något utifrån sina unika förutsättningar.

Enkelt kan man tala om BBBBB; Bolla, Bidra, Bygga, Besluta, Bekräfta:
- Bolla tankar och idéer, dvs kommunicera ut och respondera
- Bidra genom att tillföra något
- Bygga genom att se värdet av olika förslag och bidrag och fokusera på att ta vara på det bästa och utveckla
- Besluta tillsammans och att alla sedan arbetar för att genomföra detta
- Bekräfta varandra, ge positiv feedback och skapa öppenhet och tillit

En viktig komponent för att göra detta är att allas hjärnor är långt ifrån "hot-läge" med rädslor, lydnad, hierarkier och fördomar. Vi arbetar med SCARF-modellen som i detta fall handlar om att:
- Alla är viktiga och allas idéer är värda att lyssna på
- Vi delger varandra hela tiden så mycket som möjligt så att vi inte behöver oroa oss för vad andra tycker  eller vad som skall hända
- Vi detaljstyr inte varandra utan försöker hela tiden ge valfrihet
- Vi bekräftar varandra, ger positiv feedback och har mycket leenden och skratt
- Vi ser till att ingen upplever orättvisor

I denna miljö kan hjärnorna ”blomma” (hjärnforskarnas definition på detta tillstånd) och kreativitet och innovation utvecklas. Dessutom mår individerna väldigt bra!

Google har genomfört ett stort projekt för att ta reda på varför vissa grupper är mera effektiva och kreativa (projekt Aristoteles). Mer än 180 grupper och 250 variabler undersöktes och till slut utkristaliserades en faktor som den viktigaste; "psykologisk trygghet". Grupper där man utan rädslor och hinder delade tankar och idéer, där alla fick tala till punkt och man verkligen brydde sig om varandra. "Snällhet" är Googles hemliga recept som man uttryckte det.

Grunderna för att nå detta handlar mycket om självinsikt och förståelse för hur hjärnan, egen och andras, fungerar.