Innovation & Intraprenörskap - vi hjälper företag och organisationer att skapa kontinuerlig innovation

Forskare och näringsliv är överens om att medarbetarna är den viktigaste faktorn för
framgångsrik innovation. Som specialist på intraprenörskap och innovation arbetar vår konsult Birgitte Stjärne med att skapa ökad medvetenhet hos både ledning och medarbetare om hur innovation skapas.

Det nya i vår tid är att förändringar sker så snabbt och att teknik och kunskap är billigt och tillgängligt för många aktörer. Forskarna kallar denna ständiga utveckling för ”kontinuerlig innovation” och menar att det är en nödvändig kärnkompetens för företag och organisationer som vill överleva på sikt.

Att innovation handlar om strategier, idéer, team och processer är allmänt känt och kommer till uttryck i olika digitaliseringsprocesser. Men det är mindre känt att utan rätt ledarskap och de kreativa medarbetare som drivs av att ständigt utveckla och förändra, intraprenörerna, blir det ingen innovation. Det gäller oavsett hur bra idéer och innovationsprocesser som än finns i verksamheten.

Forskare och näringsliv är överens om att medarbetarna, och särskilt intraprenörerna, är den viktigaste faktorn för framgångsrik innovation. Men att skapa rätt struktur och kultur för innovation är en stor utmaning för många verksamheter.

Kraven på ägare, styrelser, ledningar och chefer ökar och de förväntas nu även ha insikt om hur man hanterar utveckling och förändring. Framgångsrik innovation förutsätter enligt forskarna ett ledarskap på alla nivåer där chefer och beslutsfattare förstår sig på intraprenörens personlighet, drivkrafter och behov.

Forskning och intraprenörers egna erfarenheter och med olika modeller om innovationens byggstenar, motivation, kreativitet och hjärnans funktion, är grunden för hur Affärskrafts konsult Birgitte Stjärne bidrar med nya insikter. På ett inspirerande och konkret sätt förklarar hon vad som möjliggör eller hindrar framgångsrik utveckling och förändring i företag och organisationer och hur en intraprenör kan påverka verksamheten med sin speciella personlighet.

Birgitte föreläser, utbildar och leder workshops inom innovation och intraprenörskap. Hon är även rådgivare och bollplank/coach till ledare, chefer och intraprenörer.

Mer om intraprenörens betydelse för innovation finns i Birgittes bok Intraprenören – Nyckeln till innovation (2017). Boken finns på svenska och engelska