Säljhinderanalys

Rädslan att framhäva sig själv beror ofta på känslomässiga blockeringar. När det drabbar säljare så begränsar det säljarens möjlighet att bygga upp kundprospekts. Vi kallar det “Sales Call Reluctance” Säljhinder.

Vad?

Varför? (ska man göra en säljhinder analys)

Hur?
Testet utgörs av 110 frågor som är webbaserade. Resultatet beskrivs utförligt för varje hinder i en rapport på 10 sidor med åtgärder för både säljaren och chefen. Vår certifierade konsult återkopplar och ...?

Tolv säljhinder
DOMEDAGSSIARE
ÖVERFÖRBEREDELSE
HYPERPROFESSIONELL
SCENSCKRÄCK
ROLLFÖRNEKELSE
OBESLUTSAMHET
SOCIAL OSÄKERHET
VÄNSEPARERARE
FAMILJESEPARERARE
REFERENSAVERSION
TELEFONFOBI
REFLEXMÄSSIG 

Bakgrund
1975 började forskarna och psykologerna George W. Dudley och Shannon L. Goodson forska i varför vissa säljare är mer framgångsrika än andra. Är det inlärt? Arvsmassan? Slumpen? Efter mer än 900 vetenskapliga studier på 1 miljon säljare världen över (inkl. Sverige) vet man att det beror på, för det flesta, fel inlärt beteende och attityd.

Resultatet av forskningen visade 12 olika säljhinder. Dessutom 3 olika s.k. skenhinder som visar personens motivationsstatus i säljet/jobbet. Programmet börjar med ett test på 110 frågor. Mycket detaljerad analysrapport per individ, per grupp, per region etc. Smittoeffekten/risken har visat sig mycket stor inom organisationer, grupper, regioner från chefer, säljledare, regionchefer, kolleger, föreläsare, lärare, familj, vänner och bekanta.