Upplevelsebaserat och upprepning

Vi har i 25 år jobbat med upplevelsebaserad inlärning som tillfredsställer olika lärstilar och vi vet att det krävs upprepning och uppföljning för att skapa nya beteenden i vardagen. 

coachande-ledarskap
coachande-ledarskap-rep


Vår pedagogik bygger både på lång erfarenhet av att utvecklat tusentals chefer och medarbetare men också den senaste hjärnforskningen.


Vi kopplar till övergripande mål och att det känns meningsfullt. Vi förstår att i varje förändring behöver man förstå varför och hur det kan bidra till både egen och organisationens framgång

Upplevelsebaserat, genom att göra mycket mera än att lyssna och prata skapar vi högre engagemang och inlärning

Trygghet i gruppen; glädje och skratt. Nya beteenden kanske upplevs som obekväma, konstiga och till och med hotfulla mot den invanda bilden. Genom att skapa trygga och glada grupper ökar vi modet att prova på nya beteenden

Påminnare, triggers. Det är lätt att falla tillbaka till gamla invanda beteenden. Genom att hjälpa deltagarna att skapar triggers får vi dem att påminna sig själv, i rätt ögonblick

Vi har tillgång till webbaserade coachingverktyg som ger möjlighet till att vara ett stöd i vardagen när som helst genom dator/padda/telefon

Förändringar i många små steg; vi vet att hjärnan föredrag detta och att få snabb positiv återkoppling, hellre än stora förändringar och långsiktiga utmaningar.

Våra uppföljningsverktyg bygger på detta tänkesätt (sk gameification)