Vi vill mäta effekter av våra insatser.


Vi strävar alltid efter att mäta effekter av insatser.Tillsammans med beställaren bestämmer vi lämpliga metoder.  Helst mäter vi före och efter insatsen. Vi kan mäta kursdeltagarnas egna uppfattning/upplevelse eller effekterna av deras arbete, t ex bland deras medarbetare. Vi kan mäta konkreta beteenden, t ex att ge feedback eller delegera men också vad ett annat ledarskap kan ge, t ex mera kreativt arbetsklimat eller lägre stress/psykosocial ohälsa.