Skräddarsydda upplägg

Alla våra upplägg skräddarsys efter kundens önskemål, resurser och våra erfarenheter av vad som verkligen fungerar. Ett önskvärt upplägg ser ut så här:

Före

  • Före start genomför vi en förstudie/analys av nuläge
  • Vi bestämmer tillsammans med ledning/beställare vad som skall uppnås och alla förutsättningar som krävs för att göra det som leder till uppsatta mål.
  • Hur ser insatsen ut i förhållande till övergripande mål och strategier och hur stödet från högre chefer skall vara
  • Hur vi skall mäta före, under och efter
  • Deltagare får ofta något att arbeta med, lära sig, innan vi träffas

Under

  • Arbetet består dels av träffar IRL där vi arbetar upplevelsebaserat och skapar en trygghet i gruppen och en vilja pröva nya beteenden.
  • Mellan tillfällena kan vi följa upp på olika sätt och coacha webbaserat med möjlighet till daglig träning och återkoppling
  • Vi kan också mäta aktivitet och säkerställa att alla är på rätt väg

Efter

  • Efter projektet mäter vi igen och ser till att målen är nådda
  • Vi ser också till att organisationen nu kan ta över och säkerställa fortsatt användning av nya framgångsrika beteenden