EQ och Emotionell Intelligens

EQ - nyckeln till att bli en bra ledare

En dags utvecklingsprogram för dig som leder andra människor med eller utan formell chefsroll
Varför har vi så många dåliga ledare? Varför är det så svårt att vara en bra ledare?
Hur ska en bra ledare vara? Vad kan man göra för att bli en bättre ledare? Varför mår så många dåligt på jobbet?

Vad handlar programmet om?
Programmet syftar till att besvara dessa frågor och ger dig möjlighet att utveckla din EQ kompetens och ditt ledarskap

Varför EQ?

Emotionell intelligens är den absolut viktigaste enskilda framgångsfaktorn, både för individer och företag. Omfattande vetenskaplig forskning visar att det inte räcker med IQ och att det är EQ som är grundläggande för vår förmåga att arbeta med och leda andra och reda ut komplexa sociala sammanhang.

EQ-i 2.0 är världens första vetenskapliga EQ test och används av företag som Google, General Electric, IBM, American Express, samt offentliga myndigheter och ministerier i många länder

Emotionell intelligens bidrar till att höja prestationerna på arbetsplatsen mer än någon annan faktor.

Emotionell intelligens handlar om att kunna kommunicera effektivt, bygga starka relationer, hantera förändringar och bidra till högpresterande organisationer och skapa resultat.

Innehåll

Ett modernt, forskningsbaserat och praktiskt tillämpat program med syfte att lyfta deltagarnas förståelse för emotionell intelligens och hur EQ bidrar till ett effektivt ledarskap.

Fokus ligger på att ge deltagarna användbara verktyg som kan användas i arbetet för att växa professionellt och bidra till positiva och effektiva arbetsplatser.

Innan kursen gör varje deltagare EQ-i2.0 och får personlig återkoppling på sin EQ profil.

Efter utbildningen kommer varje deltagare att:
o Förstå vilken nyckelroll EQ har i samspelet mellan människor
o Få insikt i egna styrkor och svagheter och möjligheten att växa
o Känna igen och förstå de aspekter av EQ och de signaler som bidrar till dåligt ledarskap
o Använda nyvunnen kunskap om sig själv och EQ för att ta fram en personlig utvecklingsplan

Alla deltagare gör EQ-i 2.0 online före utbildningen och får individuell återkoppling på sin EQ-profil och en omfattande utvecklingsrapport som underlag.

Kursledare är Birgitta Söderström, Global Master Trainer/Executive Coach.
Kontakta henne för mera info och anmälan
birgitta.soderstrom@affarskraft.se

15/11, 09.00 – 16.30, Affärskraft, Döbelnsgatan 65.
Investering: 7.800:- + moms, fika och lunch ingår.
Senaste anmälan ca 1 vecka innan så att man hinner göra analys och få återkoppling.