Tankemönsteranalys IPU

Vad finns under ytan?
IPU AttributIndex är analysverktyget som går på djupet och visar vad som finns under ytan:
Hur en person tänker och vilka som är en individs personliga färdigheter, dess potential.

De tankemönster som IPU AttributIndex påvisar är till största delen omedvetna och har tidigare varit svåra att belysa utan djupgående terapi. Men med IPU AttributIndex går det att kartlägga vårt nuvarande tankemönster på ett nytt sätt, som gör det till ett effektivt arbetsredskap.

Totalt redovisas resultatet för upp till 80-talet olika egenskaper som är viktiga i arbetslivet.

Analysen bygger på Axiologi, skapat av prof Robert S Hartman.

Det är en bedömning som objektivt fastställer hur vår hjärna analyserar och tolkar våra erfarenheter. Det visar hur vi med största förmodan kommer att reagera i en given situation.

I princip undersöker axiologin ”hur vi tänker”. Den hjälper oss att förstå det mönster vi använder i våra bedömningar. Det, i sin tur, låter oss omvandla dessa mätningar till kvantitativa poäng, vilka vi sedan lättare kan förstå, jämföra och tillämpa i vardagen. Dessa förfaranden fastställer hur och varför vi gör det vi gör.

Välkommen att kontakta oss för mer information!