Vilka nya och gamla utmaningar står ni inför?

  • Behöver ni hitta nya sätt att utveckla och förändra er verksamhet?
  • Har några av era medarbetare problem med psykosocial ohälsa?
  • Behöver ledningsgruppen utvecklas och samarbeta bättre?
  • Behövs det stöd i verksamheten för att driva förändringsprocesser?
  • Vill ni skapa ett mer kreativt/innovativt klimat?

Hälsosamma företag är innovativa och lönsamma företag!

När konkurrensen hårdnar och tempot ökar ställs allt större krav på individer och organisationer att ständigt anpassa sig och att följa med i utveckling och förändring. Samtidigt är den psykiska ohälsan på arbetsmarknaden större än någonsin tidigare och den kostar mer än 100 miljarder för samhället och individer varje år.

Vi vet hur en organisation skall se ut för att få ut det bästa ur varje medarbetares hjärna utan att skapa stress/psykosocial ohälsa.

Förmågan till innovation bygger på en kombination av ”rätt” idéer, medarbetare, processer, strategier, strukturer, ledarskap och klimat. Hur ser det ut hos er?

Vi har både som företagsledare och konsulter utvecklat allt ifrån multinationella koncernen till små familjeföretag. Vi vet vad som krävs för att skapa effektiva organisationer, med högt engagemang, delaktighet och en stark innovativ företagskultur som genomsyrar hela organisationen.

Vi hjälper ledningen att hitta strategier inför av stora förändringar och stöttar både individer och organisationen i genomförandet.

Vi vet hur en organisation skall se ut för att man ska kunna ta tillvara den kreativitet och innovationskraft som finns hos medarbetarna i varje företag och organisation, och därmed skapa förutsättningar för intraprenörskap och innovation.

Läs gärna mer om detta i Affärskrafts konsult Birgitte Stjärnes bok som finns både på svenska och engelska

Vi erbjuder:
Brain Lean
Innovation & Intraprenörskap