031
skarmavbild-2016-06-08-kl-141331
hjarna-i-hand-sv1
021

Vi skapar resultat genom förändring av attityd och beteende

Vi ger kraft att förändra

Vi ger dig kunskaper, färdigheter och verktyg för att lyckas med dina förändringar och förbättringar. Vi kan utveckla hela din organisation; strategi, ledarskap, team, försäljning, kundservice och medarbetarskap. Vi mäter, följer upp och säkerställer att du verkligen nått dit du ville.

25 år med hjärnan i centrum

Affärskraft grundades för 25 år sedan av två psykologer och två försäljningschefer och vi är fortfarande övertygade om att kraften i ”affärerna” kommer från en djup förståelse för verksamhetens syfte och mål men också genom att förstå hur människor agerar och fungerar tillsammans för att skapa engagemang. 

Vad behöver du hjälp med?